آغاز به کار رسمی سازمان شفافیت بین الملل در افغانستان

به گزارش اسپوتنیک به نقل از آریانا نیوز، الی جاندرو سلاس، رییس بخش بین المللی شفافیت بین الملل، در این باره گفت: “شفافیت بین المللی، موسسه شفافیت افغانستان را منحیث نهاد تماس خود در افغانستان به رسمیت می‌شناسد و در صورتیکه این موسسه بتواند تمام مقررات ما را تکمیل کند به نماینده رسمی و کامل شفافیت بین المللی در افغانستان  خواهد شد”.

منبع: اسپوتنیک

لینک: https://af.sputniknews.com/afghan/202012086080271-آغاز-به-کار-رسمی-سازمان-شفافیت-بین-الملل-در-افغانستان/