اهداف و دیدگاه ما

ماموریت: ماموریت ما درک فساد به عنوان یک بیماری اجتماعی و توسعه ابزارهای موثر برای اصلاح اثرات آن بر مردم ، جامعه و محیط زیست است.

هدف: هدف یونیشکا پرورش جامعه ای است که به اخلاق فردی و سیستم واحد ارزیابی را احترام می گذارد.

اصول اساسی

۱- امانت داری و صداقت: یونیشکا امانت داری  را در توانایی عمل بر اساس ارزش ها، اعتقادات و اصول مشترک در یک دنیای واقعی اندازه گیری می کنند. صداقت با پایبندی مداوم به عقاید  و اصول اخلاقی نشان داده می شود.

۲- مهربانی و عطوفت: همکاران یونیشکا مهربان خواهند بود و در حد توان از خود مهربانی نشان می دهند. مهربانی عنصر اصلی یک جامعه و زندگی موفق ، سالم و متعادل است.

۳- احترام و افتخار: همکاران یونیشکا در تمام موارد احترام نشان می دهند ، که این نشان دهنده قوی بودن شخصیت آنها است.

۴- عدالت و شجاعت: همکاران یونیشکا به همه فرصت برابر می دهد و شجاعت این را خواهد داشت که وقتی دیگران این کار را نمی کنند در مورد شان صحبت کند. بیش از هر چیز، همکاران یونیشکا منصفانه بررسی می کند.

۵- وظیفه و وفاداری: همکاران یونیشکا وظیفه دارند  که وفاداری به  اصول مشترک از خود  نشان دهند. با این کار ، ما وفاداری خود را به یکدیگر ،  به سازمان و هدفی که به آن اختصاص داده ایم نشان می دهیم.

۶- صلاحیت و مسئولیت پذیری: همکاران یونیشکا به طور مستمر در تلاشند تا هوش احساسی ، دانش علمی و تجارب فنی خود را بهبود بخشند.