خدمات تحقیقاتی یونشکا یک ائتلاف جهانی است که برای پرورش اخلاق و صداقت در بین نهادهای دولتی، تجارتی و جامعه اختصاص یافته است. در سال ۲۰۰۵ با دانشگاهی تحت نام خدمات تحقیقاتی (URS) با همکاری مشاوران حقوقی محلی، متخصصان، دانشمندان و کارشناسان مالی عملیاتی را شروع کردیم و از آنان خواستیم که کنسرسیوم اطلاعاتی را ایجاد کنند که متعهد به جمع آوری اطلاعات ودانش مربوط به فساد در مورد مسائل اقتصادی، نظامی، حقوقی و سیاسی باشد.

امروز، یونشکا بیش تر از ۸۰ متخصص سرمایه گذار همفکر از سراسر خاورمیانه، آسیای مرکزی، اروپا وآفریقای شمالی دارد؛ که به طورجمعی به موکلان خود دسترسی بی‌نظیری را به نهادهای دولتی، سازمان ها و تجارت پیشه ها ارائه می دهد.

مطابق به دیدگاه ما، یونشکا انتظار دارد که موکلانش به همان آرمانهای اخلاق و صداقت اختصاص یافته، برسند.

عضویت در گزارشنامه‌ی هفته‌وار یونیشکا